Hvad er PSUPPORT?

Med PSUPPORT.DK får I et system, der på en let og overskuelig måde holder styr på fraværet i jeres virksomhed.

PSUPPORT.DK er en internetbaseret løsning, som gør det muligt at styre og registrere fravær for alle medarbejdere bare I har en adgang til internettet.

Alle medarbejdere kan have adgang til systemet og selv indtaste deres eget fravær.

I kan også vælge at lade enkelte medarbejdere have ansvaret for registreringen og give alle andre mulighed for at se deres eget og andres fravær.

Alle fraværsstatistikker kan vises for en valgfi periode, lige fra 1 dag op til flere år. Statistik kan vises for en enkel medarbejder eller for flere eller alle medarbejdere på en gang.


PSUPPORT.DK giver et hurtigt og overskueligt billede af den enkelte medarbejders fravær. Er medarbejderen ofte syg om mandagen? Hvor mange feriedage har medarbejderen afholdt? Osv.

PSUPPORT.DK er også et godt værktøj til planlægning og overblik over sommerferie og anden ferie.

Få et hurtigt grafisk overblik over hvordan måneden ser ud mht. ferie, kurser sygdom, barsel og andet.

Virksomheden bestemmer selv hvilke former for fravær, der skal registreres og virksomheden kan oprette ubegrænsede fraværstyper afhængigt af virksomhedens behov.

Alle data kan med et enkelt klik eksporteres til Microsoft Excel eller andre programmer, og kan derefter bruges til videre bearbejdning.

PSUPPORT understøtter rapportering til Danmarks statistik, løsningen er verificeret og godkendt af Danmarks Statistik. Indberetning til Danmarks Statistik ligger som en standard Excel-rapport.